MUDr. Martin Romančík, PhD, MPH

urológ, onkourológ

MUDr. Martin Romančík, PhD., MPH sa narodil v roku 1974 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil promóciou v roku 2000. V rokoch 2000-2001 pracoval ako sekundárny lekár na Klinike geriatrie SZU v Bratislave. V období 2002-2020 pracoval ako sekundárny lekár na urologickom oddelení Univerzitnej nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, počas ktorého získal atestáciu z urológie I. a II. stupňa (2004, 2006), certifikáciu v intervenčnej ultrasonografii a nadstavbovú atestáciu z onkourológie (2009). Vo svojej vedeckej a klinickej práci sa venuje najmä ženskej, funkčnej a rekonštrukčnej urológii. V roku 2008 obhájil doktorandskú dizertačnú prácu so zameraním na liečbu ženskej inkontinencie a získal titul PhD. Absolvoval viaceré študijné pobyty na renomovaných urologických pracoviskách vo Veľkej Británii, po ktorých zaviedol na Slovensku viaceré inovatívne metódy na liečbu močovej inkontinencie a porúch močenia. V roku 2018 ukončil štúdium zamerané na riadenie verejného zdravotníctva a získal titul MPH. V rokoch 2020-2022 pracoval ako konzultant vo Veľkej Británii, od roku 2023 pracuje v Urologickom centre Bezručova.

Je autorom viac ako 200 odborných prednášok a publikácií, ktoré prezentoval doma i v zahraničí. Kvalita jeho prednáškovej a publikačnej činnosti získala viacero ocenení Slovenskej urologickej spoločnosti (najlepšie publikácie roka), Českej urologickej spoločnosti a Európskej urologickej spoločnosti (najlepšie kongresové prednášky). Je členom Slovenskej urologickej spoločnosti, Európskej urologickej spoločnosti, Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu a Americkej spoločnosti pre klinickú onkológiu.

REZUM je minimálne invazívna metóda liečby nezhubného zväčšenia prostaty (BPH). Lekár pri nej pacientovi zavedie cez močovú trubicu REZUM aplikátor a pod optickou kontrolou aplikuje vodnú paru do zväčšených lalokov prostaty.

Rezum™: predstavuje dlhotrvajúce zlepšenie symptómov vyplývajúcich z benígne zväčšenej prostaty s objemom nad 30ml

Miniinvazívny zákrok

rieši príčinu ťažkostí
vyplývajúcich z benígne
zväčšenej prostaty